Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2012

neesia
7054 95c8

October 26 2012

neesia

October 21 2012

neesia
neesia
2555 96eb
Reposted fromdepresive depresive viatypromantykaq typromantykaq
neesia
6429 bdb6
Reposted byStarxholesjagodowa

October 20 2012

neesia
1840 0a81
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
neesia
1842 deee
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
neesia
2668 2244
Reposted byciastkoowhisperOFhellTangledUpspider-motherzeberkajasmine-girl
neesia
2666 e56a
Reposted byenjoythethings enjoythethings

October 16 2012

neesia
neesia
6146 6896
Proszę.

Bianka Rolando - Pieśń zerowa (fragment)
Reposted fromidzsobie idzsobie vialentilka lentilka
neesia
5460 6191
Reposted fromjaneausten janeausten viabookart bookart

October 14 2012

neesia
6665 8e7c
Reposted fromkonwalia konwalia viabookart bookart
neesia
5155 37e5
neesia
5129 40a8
Reposted byElodja Elodja
neesia
5098 d37b
neesia
jutro wstanie dzień, to prawie pewne 
jest nas mnóstwo i jeszcze sobie 
z tym nie poradziliśmy, testy lustra 
przechodzą też szympansy, zobacz 
to twoje oczy, to oczy moje, i co 
nas nie zabije to nas wzmacnia, jak 
powiadają kumple o swoich drinkach 
— Szczepan Kopyt, wiersz dla borata z kazachstanu (fragment)
Reposted fromidzsobie idzsobie viapoezja poezja

October 12 2012

neesia
neesia
0779 325f
Zadura, Ty kawalarzu <3
Reposted fromidzsobie idzsobie viatypromantykaq typromantykaq
neesia
0837 4be7
Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl